درخواست

وبسایت CFD-UP در راستای خدمات دهی به شما محققین گرامی، آماده است تا سفارشات شما در خصوص مسائل مربوط به دینامیک سیالات محاسباتی را انجام دهد.

مراحل درخواست به صورت زیر می باشد:

مرحله اول

ارسال درخواست از طریق

فرم درخواست

مرحله دوم

ارزیابی در خواست شما و ارسال جدول هزینه و زمانبندی انجام

مرحله سوم

پرداخت 30 درصد از مبلغ کل توسط شما و شروع پروژه

مرحله چهارم

ارسال عکس هایی از نتایج، جهت تایید توسط شما

مرحله پنجم

تسویه حساب و تحویل کلیه فایل ها

(فایل های قابل ویرایش)

توجه : در صورت نیاز به فیلم آموزشی از فرایند انجام، 20 درصد به مبلغ نهایی اضافه خواهد گردید.

فرم درخواست انجام پروژه